biuro@prolexi.com.pl tel.: 609 615 766
Najnowsze informacje przydatne dla przedsiębiorców

ZUS ma prawo kwestionować wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli uzna, że firmy świadomie zawyżają zarobki pracowników w celu wyłudzenia przez nich zasiłku chorobowego – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2017 r.   29 listopada br. Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 października 1998 r. […]

W 2018 roku z obowiązku stosowania kas fiskalnych będą zwolnione te same rodzaje działalności gospodarczej co w roku bieżącym, z wyjątkiem m.in. kantorów wymiany walut, a także cyrków i wesołych miasteczek – zakłada projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt został opublikowany na stronach […]

Pracodawca, który nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, a także pozostawia ją w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem jest narażony na karę grzywny od 1 000 do 30 000 zł. Podział akt osobowych pracownika Zgodnie z przepisem art. 94 pkt. 9a Kodeksu Pracy pracodawca ma bezwzględny obowiązek prowadzenia […]