biuro@prolexi.com.pl tel.: 609 615 766

Oferta

Ewidencja PKPiR, ryczałt, karta podatkowa:

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • doradztwo w zakresie możliwości wyboru jednej z powyższych form ewidencji
 • sporządzenie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • ewidencja środków trwałych oraz opracowywanie i aktualizacji planu amortyzacji

 

Obsługa podatkowa:

 • sporządzanie wymaganych przepisami prawa deklaracji podatkowych (m.in. PIT, VAT)
 • pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania
 • prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
 • reprezentacja przed urzędem w zakresie objętym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzonych kontroli)

 

Rozliczenia ZUS za właściciela/właścicieli:

 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych
 • sporządzenia deklaracji rozliczeniowych
 • stała współpraca z ZUS w zakresie udzielonego pełnomocnictwa

 

Obsługa kadrowa:

 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika
 • wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
 • prowadzenie kalendarza pracowniczego, szczególnie urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyńskich oraz innych spraw z tym związanych
 • wykonywanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia, wynagrodzenia (zwłaszcza o zarobkach – bank, MOPS, itp.)
 • deklaracje PFRON
 • dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 • prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS

 

Obsługa płacowa

 • wykonanie list płac z umów o pracę
 • utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych
 • dopilnowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wysyłanych imiennych raportów miesięcznych do ZUS
 • przesyłanie dokumentów podatku dochodowego od pracowników do Urzędów Skarbowych (PIT-11, PIT-40)
 • wykonanie całorocznego obliczenia podatku (PIT-4R)